prof Birute Klaas-Lang: "Eesti keel maailmas - keele kestlikkus ja suhted teiste keeltega"

Klipi teostus: UTTV 05.12.2013 23942 vaatamist Keeleteadus Rahvusteadused


Rahvusteaduste loengusari
Loengus käsitletakse eesti keele kestlikkust ja seda mõjutavaid tegureid, paigutades ühtlasi need tegurid Euroopa ja maailma keelepoliitilisse konteksti. Kas miljon emakeelset kõnelejat, riigikeele ja Euroopa Liidu ametliku keele staatus tagavad eesti keelele igikestva püsimise? Kuidas sellele püsimisele saab kaasa aidata riigi, haridusasutuse, kasutaja jt tasanditel?

Birute Klaas-Lang on Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena professor alates 1999. aastast. Oma uurimistöös on ta eelkõige keskendunud keeletüpoloogiale, väliseesti keelele ning eesti keele võõrkeelena omandamise ja õpetamise uurimisele, olles teadustöö kõrval olnud ka õpikute autoriks. Professor Klaas-Lang on praegu ka Helsingi Ülikooli külalisprofessor. Teda on tunnustatud Valgetähe teenetemärgi, Balti Assamblee medali ja Leedu Komandöri ristiga.

Meediaedastusteenused - MIND Media


Lisainfo veebis: http://www.fl.ut.ee/et/rahvusteaduste-loengusari