prof Riina Kallikormi inauguratsiooniloeng
"Reumaatiliste haiguste tähtsusest ja tähendusest".

Video by: UTTV 26.03.2014 25583 views Medical science


Reumaatilised haigused on tuntud aegade algusest ja levivad nii inimestel kui ka loomadel. Kuigi reumatoloogia eraldumine sisemeditsiinist toimus alles suhteliselt hiljuti, peegeldab eriala ajalugu meditsiinilise teadmise arengut. Eriala aineks on erineva etioloogiaga, eeskätt autoimmuunse geneesiga sidekoekahjustusega kulgevad haigused. "Hoolimata eriala kiirest arengust, on haiguste varane diagnoosimine ja ravi ka edaspidi igale arstile ja patsiendile tõsine ülesanne. Uute raviviiside kasutusele võtmine on olnud kiire ja ressursimahukas," rääkis professor Kallikorm, lisades: "Tuleviku reumatoloogia peab leidma lahendused, kuidas parandada ja hoida reumaatilise haige elukvaliteeti, toetudes nii teaduse arengule kui ka patsientide ja kogu elanikkonna kaasamisele." Professor Riina Kallikorm lõpetas Tartu ülikooli ravi eriala 1973. aastal. Alates 1974. aastast töötab ta Tartu ülikoolis, kus ta alustas vanemlaborandina meditsiini kesklaboratooriumis ja jätkas hiljem üld- ja molekulaarpatoloogia instituudis teadurina. Õppejõuna tegutseb Kallikorm alates 1979. aastast. Dotsendiks valiti ta 1985, vanemteaduriks 2005, professori kutse anti talle aastal 2013. Aastast 2000 on Riina Kallikorm TÜ kliinikumi sisekliiniku reumatoloogia ja sisehaiguste osakonna juhataja. Tema teadustöö põhilised uurimisvaldkonnad on osteoporoos ja D-vitamiin, reumaatiliste haigete tervisetulem, elukvaliteet ja artriitide (reumatoidartriit, temporomandibulaarartriit) aspektid, liigesvälised sündroomid.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/inauguratsiooniloeng-reumaatilistest-haigustest