Sissejuhatus informaatikasse - Milleks mulle matemaatika? (Konstantin Tretjakov)

Video by: Mirjam Paales 24.09.2015 13915 views Computer Science Mathematics and Mathematical Statistics


Aine sissejuhatus informaatikasse raames rääkis matemaatika vajalikkusest Konstantin Tretjakov.

Slaidid: https://courses.cs.ut.ee/2015/SI/fall/uploads/Main/milleksmatemaatika15.pdf