31. Eesti õigusteadlaste päevad Teine eraõiguse sektsioon "Uus perekonnaseadus - mis tegelikkuses muutub" I osa

01.10.2010 13037 views conference Law


Juhatajad: Ants Kull, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees Tarvo Puri, Tallinna notar


Lisainfo veebis: http://www.iuridicum.ee/index.php?group_id=0&id=1&pg=3&page=105&action=show_details&