A Taxi to the Twenty-Second Century - the Cambridge-Tallinn Connection
Gottlob Frege Lectures

Video by: UTTV 28.06.2016 13792 views Philosophy and Semiotics Technology


Huw Price'i ja Jaan Tallinna avaliku vestlusring eksistentsiaalsetest riskidest. Price ja Tallinn räägivad nende poolt koos lord Martin Reesiga asutatud Cambridge'i Eksistentsiaalsete riskide uurimiskeskuse (cser.org) taustast ning visioonist.
Vestlust juhib Bruno Mölder