prof Janno Lahe inauguratsiooniloeng
"Mittevaralise kahju hüvitamise alused ja ulatus".

Video by: UTTV 27.09.2016 19987 views Law


„Võlaõigusseaduse järgi hõlmab mittevaraline kahju eelkõige kannatanu füüsilist ja hingelist valu ja kannatusi. Kõigis Euroopa riikides ollakse ühel meelel, et vähemalt teatud juhtudel tuleb kannatanule tekitatud mittevaralist kahju rahaliselt hüvitada. Samas lähevad nägemused kohati märkimisväärselt lahku küsimuses, millistel juhtudel on see põhjendatud,“ arutles Lahe.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/inauguratsiooniloeng-raagib-mittevaralise-kahju-huvitamisest