Doktoritöö kaitsmine
Marko Uibu "Religiosity as cultural toolbox: a study of Estonian new spirituality".

Video by: UTTV 07.11.2016 6661 views Theology Doktoritöö kaitsmine


Juhendaja: vanemteadur Lea Altnurme, Tartu Ülikool
Oponendid: dotsent Terhi Utriainen, Helsinki Ülikool professor Ülo Valk, Tartu Ülikool
Juhatab:  teaduskonna juhataja Tõnu Lehtsaar

 


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uritused/marko-uibu-religiosity-cultural-toolbox-study-estonian-new-spirituality