prof Gaabriel Tavitsa inauguratsiooniloeng
"Sooline võrdõiguslikkus - rumal reaalsus või reaalne rumalus?".

Video by: UTTV 07.12.2016 19669 views Sociology and Social Politics


Sooline võrdõiguslikkus on saanud meie igapäevase elu osaks nii töö- kui ka sotsiaalõiguslikes suhetes. Olukorras, kus töösuhete iseloom on muutumas ning töötegemise viisid on kujunemas rohkem platvormi põhiseks, tuleb küsida, kas ja missuguses ulatuses saame järgida soolise võrdse kohtlemise põhimõtet. Samas tuleb meil endalt küsida, kas sooline võrdõiguslikkus maailma erinevates osades on siiski ühesuguselt mõistetav ning kas me Eestis saame soolisest võrdõiguslikkusest samamoodi aru.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/akadeemilises-loengus-analuusitakse-soolise-vordoiguslikkuse-erinevaid-aspekte