Sissejuhatus informaatikasse - Miks mulle meeldib õpetada (Mirjam Paales)

Video by: Mirjam Paales 24.11.2016 12487 views Socialia Computer Science