prof Äli Leijeni inauguratsiooniloeng
„Milline peaks olema nüüdisaegne õpetajakoolitus?“

Video by: UTTV 28.03.2017 20233 views Educational Sciences


Eesti õpetajate keskmine vanus on rahvusvahelises võrdluses OECD riikidega üks kõrgemaid ja noorte tegevõpetajate osakaal samas üks madalamaid. Varasemad analüüsid on näidanud, et õpetajana tööle asumise toetamiseks ja õpetaja kutsekindluse suurendamiseks tuleks Eestis pöörata tähelepanu nii õpetajaameti atraktiivsusele ja õpetajate professionaalse arengu toetamisele kui ka õpetajakoolituse nüüdisajastamisele.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/inauguratsiooniloeng-milline-peaks-olema-nuudisaegne-opetajakoolitus