EKSIIL JA MÄLU
Tähtpäevakonverents Tiina Kirsist ja Bernard Kangrost
"Eksiil ja kirjandus"

Video by: UTTV 18.09.2017 10458 views Philosophy and Semiotics


Konverents on pühendatud kirjandusuurija Tiina Kirsi 60. sünnipäevale ning Bernard Kangro 117. sünniaastapäevale. Ettekanded käsitlevad eksiili ja paguluse küsimusi nii kirjanduses kui ka elus. Ettekannetega esinevad teiste hulgas ka akadeemik Jaan Undusk (Eesti Teaduse Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Tartu Ülikooli audoktor ning Eesti Teaduste Akadeemia välisliige Cornelius Hasselblatt ning juubilar, Tartu Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Tiina Kirss.


Lisainfo veebis: https://www.flfi.ut.ee/et/uudised/eksiil-malu-tahtpaevakonverents-tiina-kirsist-bernard-kangrost