EKSIIL JA MÄLU
Tähtpäevakonverents Tiina Kirsist ja Bernard Kangrost
"Eksiil ja kodu"

Video by: UTTV 18.09.2017 9020 views Philosophy and Semiotics


Konverents on pühendatud kirjandusuurija Tiina Kirsi 60. sünnipäevale ning Bernard Kangro 117. sünniaastapäevale. Ettekanded käsitlevad eksiili ja paguluse küsimusi nii kirjanduses kui ka elus. 


Aigi Rahi-Tamm "Kas üks või mitu Eestit: vaateid kodumaale ja kodumaatusele 1940.-50.aastate sündmuste kontekstis"
Maarja Hollo "Kirjanduselust eksiilis Bernard Kangro ja Salme Ekbaumi kirjavahetuse põhjal"


Lisainfo veebis: https://www.flfi.ut.ee/et/uudised/eksiil-malu-tahtpaevakonverents-tiina-kirsist-bernard-kangrost