Arutelu-koosolek
"Kas ettevõtlusõpe peaks ülikoolis olema kohustuslik?"

Video by: UTTV 23.11.2017 9369 views


Mis kasu on ettevõtlusõppest tulevasele teadlasele, ettevõtlikule töötajale, ettevõtjale, kodanikule omaenda, perekonna, kogukonna elu korraldamisel? Kuidas ettevõtlusõpe laiendab noorte karjäärivalikuid? Kuidas ettevõtlusega seotud ainete õppimine innustab tudengeid juba õppetöös nägema päriselu probleeme ning neile mitmesugusel viisil lahendusi otsima, rakendades ettevõtlikkust oma valitud erialal?


Lisainfo veebis: https://www.mtk.ut.ee/et/uritused/arutelu-teemal-kas-ettevotlusope-peaks-ulikoolis-olema-kohustuslik