Tartu Ülikooli muuseumi aastakonverents 2017
Tartu loodus- ja täppisteadlaste Pühad Graalid enne ja nüüd

Video by: UTTV 06.12.2017 14242 views More about the University


Loodus- ja täppisteaduste valdkond toob tänasel päeval Tartu Ülikoolile palju kuulsust ja sellega seotakse meie riigi ja majanduse jaoks suuri lootusi. Saja aasta eest polnud asi hoopiski nii, siis olid esiplaanil humanitaarsed rahvusteadused. Loodus- ja tehnikateaduste võidukäik algas 1960. aastatest, ja just siis said alguse mõned tänini esiplaanil olevad alad nagu geenitehnoloogia või biofüüsika. Nagu varasematelgi sajanditel on Tartu Ülikooli edulood seotud interdistsiplinaarsusega – ülikool lihtsalt on piisavalt väike ja mitmekülgne.


Lisainfo veebis: https://www.muuseum.ut.ee/et/content/tartu-%C3%BClikooli-muuseumi-aastakonverents-2017-realia-et-naturalia-valdkond-rahvus%C3%BClikoolis-