prof Lisheng Dongi inauguratsiooniloeng
„Hiina elamumajandusreform: mis läks viltu?“.

Video by: UTTV 05.03.2018 15737 views


Hiina elamumajanduspoliitika tegi 20. sajandi lõpul läbi põhjaliku muutuse. Kõigepealt keskendus riik sotsiaaleluasemete pakkumisele osaliselt riigiasutuste (näiteks riigi omandis olevate ettevõtete) kaudu. Teiseks hakati järk-järgult avama kommerts-eluasemeturgu ja kolmandaks seati rõhk elamumajanduse turuaspektidele. Seetõttu sattusid sotsiaaleluasemed surve alla ja nende osatähtsus vähenes. Neljandaks on alates 2012. aastast üha rohkem keskendutud sotsiaalsele sidususele, mitte üksnes majanduskasvule.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uudised/professor-lisheng-dong-kusib-oma-inauguratsiooniloengus-mis-laks-valesti-hiina