prof Juhani Yli-Vakkuri inauguratsiooniloeng
„Kas tähendus on meelevaldne? Filosoofi pilk semiootikale“

Video by: UTTV 26.09.2018 13474 views Philosophy and Semiotics Linguistics Ethnology


Tähenduse arbitraarsuse teesi järgi on keeleväljendi häälduse ja tähenduse vaheline suhe meelevaldne selles mõttes, et ühe häälikuga seotud tähendus võiks põhimõtteliselt olla seotud mis tahes teise häälikuga. Tähenduse meelevaldsus on omandanud erilise aukoha semiootikatraditsioonis, kuid seda aktsepteerivad ka keeleteadlased ja filosoofid. Inauguratsiooniloengul esitab professor Yli-Vakkuri üllatava järelduse, et arbitraarsuse tees on vale: mõne hääliku mõnda tähendust ei saa isegi teoreetiliselt seostada mõne teise häälikuga.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uritused/tu-keelefilosoofia-professori-juhani-yli-vakkuri-inauguratsiooniloeng-kas-tahendus