I arengukava seminar
„Eesti keel ja rahvusvahelistumine“
Arengukava 2020-2025 

Klipi teostus: UTTV 21.01.2019 8812 vaatamist Ülikoolist veel Kroonika


Tartu Ülikooli uue, aastani 2025 kehtiva arengukava koostamine algas 2018. aasta sügisel.
Praeguseks hetkeks on arengukava komisjon kohtunud kolm korda ja sõnastanud kohtumiste tulemusel arengukava koostamise põhimõtted ja strateegiliste valikute põhimõtted.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/ulikoolist/arengukava-2025