I arengukava seminar
„Eesti keel ja rahvusvahelistumine“
Arengukava 2020-2025 

Video by: UTTV 21.01.2019 8809 views More about the University Chronicles


Tartu Ülikooli uue, aastani 2025 kehtiva arengukava koostamine algas 2018. aasta sügisel.
Praeguseks hetkeks on arengukava komisjon kohtunud kolm korda ja sõnastanud kohtumiste tulemusel arengukava koostamise põhimõtted ja strateegiliste valikute põhimõtted.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/ulikoolist/arengukava-2025