IV arengukava seminar
„Ülikooli töötajate panus ühiskonda lisaks õppe- ja teadustööle“
Arengukava 2020-2025 

Video by: UTTV 01.04.2019 8110 views More about the University ChroniclesTartu Ülikooli uue, aastani 2025 kehtiva arengukava koostamine algas 2018. aasta sügisel.
Praeguseks hetkeks on arengukava komisjon kohtunud kolm korda ja sõnastanud kohtumiste tulemusel arengukava koostamise põhimõtted ja strateegiliste valikute põhimõtted.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/ulikoolist/arengukava-2025