Eraraha kaasamise strateegia seminar

Video by: UTTV 12.10.2020 6009 views More about the University Chronicles


TÜ tuludest ligi 90% pärineb avalikust sektorist. Seetõttu sõltub ülikooli käekäik väga suurel määral Eesti riigi ja laiemalt Euroopa Liidu majanduslikust edust ning kõrgharidus- ja teaduspoliitikast. Riik ei ole oma riigieelarvestrateegias lubanud riiklikku kõrghariduse ja teaduse rahastamist kuigi palju hoogustada. Seega peab ülikooli tulude mahu säilitamiseks ja kasvatamiseks suurendama märkimisväärselt erasektori ja rahvusvaheliste fondide rahastamise osakaalu ülikooli tuludes.


Lisainfo veebis: https://siseveeb.ut.ee/et/uudised/ulikool-korraldab-eraraha-kaasamise-strateegia-seminari