V arengukava seminar
"Kõrghariduse rahastamine 2025: kes ja kuidas peaks õppe eest tasuma?"
Arengukava 2020-2025 

Video by: Arno Hellat (Tartu Ülikooli Raamatukogu) ja Kait Krull (Elukestva õppe keskus), UTTV 17.04.2019 8149 views More about the University ChroniclesTartu Ülikooli uue, aastani 2025 kehtiva arengukava koostamine algas 2018. aasta sügisel.
Praeguseks hetkeks on arengukava komisjon kohtunud neli korda ja sõnastanud kohtumiste tulemusel arengukava koostamise põhimõtted ja strateegiliste valikute põhimõtted.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/ulikoolist/arengukava-2025