IV arengukava seminar
„Ülikooli töötajate panus ühiskonda lisaks õppe- ja teadustööle“
Arengukava 2020-2025 

Klipi teostus: UTTV 01.04.2019 8123 vaatamist Ülikoolist veel KroonikaTartu Ülikooli uue, aastani 2025 kehtiva arengukava koostamine algas 2018. aasta sügisel.
Praeguseks hetkeks on arengukava komisjon kohtunud kolm korda ja sõnastanud kohtumiste tulemusel arengukava koostamise põhimõtted ja strateegiliste valikute põhimõtted.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/ulikoolist/arengukava-2025