Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverents
"Eesti tuleviku keskkonnad"
Avamine ja plenaarettekanded

Video by: UTTV 26.04.2019 6704 views Socialia


Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverents XI suunab pilgu tulevikku. Inimesed toimetavad alati mingis keskkonnas, olgu selleks siis looduskeskkond, sotsiaalne keskkond või viimasel ajal kasvavalt ka virtuaalne keskkond. Järjekorras üheteistkümnenda Eesti Sotsiaalteadlaste Aastakonverentsi fookuses on ühiskonna ja ühiskonna-uurijate toimetamine erinevates keskkondades ning meie tegutsemise jätkusuutlikkus tulevikus.

Peaesinejad

Wändi Bruine de Bruin on Leedsi Ülikooli (UK) ärikooli professor, kelle uurimistöö keskendub eelkõige küsimusele, millest lähtuvalt teevad inimesed otsuseid, mis puudutavad nende finantse, tervist ja ökoloogist jalajälge. Tema uurimistöö fookuses on lisaks otsuste tegemisele veel riskide tajumine ja kommunikatsioon, tarbimisvalikud, käitumise muutmisele suunatud sekkumised ning ealised erinevused otsustuspädevustes.  

Helen Sooväli-Sepping on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi keskkonnakorralduse professor, magistriõppekava juht ning kultuurigeograafia vanemteadur. Tema teadustöö keskendub eelkõige kultuurigeograafiale, linnauuringutele ja keskkonnauuringutele. Ühtlasi on ta Eesti inimarengu aruande 2018/2019 peatoimetaja.  


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uudised/sotsiaalteadlased-arutlevad-eesti-tuleviku-ule-0