Õigusteaduskonna vilistlaskonverents
„100 aastat hiljem“
Plenaarsessioon "Eesti õigusteadus aastal 2019"

Video by: UTTV 03.10.2019 7067 views Law


Õigusteadusel oli ja on tänaseni väga oluline roll rahvusülikooli ja Eesti riigi kujunemisel ja arengul. Esimese päeva vilistlaskonverentsil „100 aastat hiljem“ arutlemegi täna õigusteaduskonnas uuritavate teemade üle ja seda lausa 12 erialasessioonil enam kui 50 esinejaga.


Lisainfo veebis: https://oigus100.ut.ee/