prof Raimundas Matulevićiuse inauguratsiooniloeng
„Infoturberiskide haldamine süsteemimudelite abil“

Video by: UTTV 08.10.2019 8568 views Realia et naturalia Computer Science


nfosüsteemid mängivad meie igapäevaelus tähtsat rolli. Neid kasutatakse andmete ja teabe, näiteks dokumentide, finants- ja haridusandmete jms haldamiseks, edastamiseks ning toetamiseks. Andmeid ja infot ohustavad aga arvukad turvariskid, mistõttu tuleb andmete privaatsust, konfidentsiaalsust ja terviklust kaitsta ning tagada, et neile pääseksid kindlal otstarbel ligi üksnes ettenähtud sihtrühmad. Infosüsteemide ja tarkvara turvamine pole mitte võimalus, vaid möödapääsmatu vajadus.
Infoturberiskide ohjamine on süstemaatiline protsess, mille käigus määratakse kindlaks kaitset vajav süsteem ja ettevõtte vara ning selgitatakse välja ja dokumenteeritakse turvariskid, täpsustatakse neid ning võetakse kasutusele nende maandamiseks vajalikud vastumeetmed. Professor Raimundas Matulevičius käsitleb loengus turvariskide haldamise põhimõtteid ning toob näiteid erisuguste rakendustega seotud turvariskidest ja ohtudest. Samuti arutab ta, kuidas saaks modelleerimise abil välja selgitada turvariskide mõju ja põhjendada turvameetmete kasutamist.
Raimundas Matulevičius on Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutiteaduse instituudi infoturbe professor. Oma teadustöös keskendub ta infoturbele ja info privaatsuse tagamisele, turvariskide ohjamisele ja mudelipõhisele turbele. Ta on saanud Leedu Vytautas Magnuse Ülikoolist 1998. aastal arvutiteaduse bakalaureusekraadi ja 2000. aastal magistrikraadi ning Norra Teadus- ja Tehnikaülikoolist 2005. aastal arvuti- ja infoteaduse doktorikraadi. Aastatel 2005–2009 oli ta Belgias Namuri Ülikoolis järeldoktorantuuris ja aastatel 2010–2018 töötas Tartu Ülikoolis dotsendina. Ta on avaldanud üle 80 artikli kõrgetasemelistes ajakirjades, esitanud ettekandeid konverentsidel ja seminaridel. Matulevičius on programmikomisjoni liikmena osalenud mainekate rahvusvaheliste konverentside korraldamises. Ta on raamatu „Fundamentals of Secure System Modelling“ (Springeri kirjastus 2017)


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uudised/infoturbe-professor-raimundas-matulevicius-raagib-infoturberiskide-ohjamisest