Hullu Teadlase uurimistööde konkurs 2020

Video by: Hull teadlane 04.10.2019 5386 views More about the University


Hull Teadlane kutsub kõigi Eesti koolide 1.-3. klasside õpilasi osalema uurimitööde konkursil "Ole terve!". Sellest osavõtmiseks tuleb õpilastel grupitööna läbi viia teemakohased praktilised vaatlused ja mõõtmised, otsida infot, analüüsida tulemusi ja pakkuda välja lahendusi, kuidas populariseerida tervislikku elustiili Eesti elanike seas. Saadud vaatlus- ja mõõtmistulemused tuleb õpilastel koondada uurimistööks. Konkutsi lõpusõndmus Hullu Teadlase VI teaduskonverents “Ole terve!” toimub 2020. aasta mai keskpaigas Tartu Ülikooli muuseumis.