Sissejuhatus kultuuriakadeemiasse – Katrin Tambet, taseme- ja täiendusõppe peaspetsialist

Video by: Tauno Uibo 02.09.2020 1043 views Culture


Traditsiooniline avaloeng esmakursuslastele õppekorralduse teemadel.