Sissejuhatus kultuuriakadeemiasse – Kristel-Lään Saarik, TÜ nõustamiskeskus

Video by: Tauno Uibo 02.09.2020 1650 views Culture


Traditsiooniline avaloeng esmakursuslastele TÜ nõustamiskeskuse spetsialistideltl.