prof Timo Marani inauguratsiooniloeng
„Tähenduslik keskkond ja ökoloogiline kriis“

Video by: UTTV 06.10.2020 7785 views Philosophy and Semiotics


Inimkultuuri ja looduskeskkonna sidusust on 21. sajandi humanitaarias kirjeldatud biokultuurilise mitmekesisuse, looduskultuuri, sotsioökoloogiliste süsteemide jt mõistete abil. Semiootika saab kultuuri ja keskkonna põiminguid uurida keskkonna kujutamise aluseks olevate kultuurimudelite analüüsi ja ümberhindamise kaudu. Keskkonnakriisile reageerimine eeldab keskkonna tähenduslikkuse taastamist kultuuris. Kultuuri loovad vahendid teevad sellise ümbermodelleerimise võimalikuks.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uritused/tu-okosemiootika-keskkonnahumanitaaria-professori-timo-marani-inauguratsiooniloeng