36. Eesti õigusteadlaste päevad:
PÕHISEADUS 100
Plenaaristung. Kas põhiõiguste kaitsega on liiale mindud?

Video by: UTTV 08.10.2020 9971 views Law


Väitlusjuht: Anvar Samost


Lisainfo veebis: https://iuridicum.ee/36-oigusteadlaste-paevad