prof Priit Vahteri inauguratsiooniloeng
„Tootlikkuse tegurid: mis eristab edukaid ettevõtteid ülejäänutest?“

Video by: UTTV 22.10.2020 6679 views Economics

Hoolimata tehnoloogia kiirest arengust ja suurtest ootustest selle soodsa mõju suhtes on tootlikkuse pikaajaline kasv arenenud riikides aeglustunud. See järeldus ei kehti aga kõigi ettevõtete kohta ühtmoodi. Kiiresti kasvanud väheste tippettevõtete (innovatsiooniliidrite) ja nende järel tulevate ettevõtete vahel on tootlikkuse lõhe tublisti suurenenud.
Professor Anneli Kaasa räägib oma inauguratsiooniloengul sellest, kuhu on teadlased kultuuriliste erinevuste uurimisel praeguseks jõudnud. Samuti arutleb ta, kuidas kultuuri mõistetakse, kust erinevused arvatakse tulevat, miks ja kuidas kaasata kultuuri majandusteaduslikku analüüsi, kuidas kultuuri kirjeldada ja mõõta ning mida saab kultuuritausta kirjeldavatest näitajatest järeldada ja mida mitte.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uritused/tu-rakendusliku-majandusteaduse-professori-priit-vahteri-inauguratsiooniloeng-tootlikkuse