prof Ivika Ostonen-Märtini inauguratsiooniloeng
„Ökosüsteemide peidus pool ehk Kuidas taimede juured mulda ja kliimat mõjutavad“

Video by: UTTV 28.09.2021 4648 views Realia et naturalia Ecology and Geography


Taimede juured kasvavad üldjuhul mullas. Nad ankurdavad taime mulda ning varustavad teda vee ja toitainetega. Juurte kasvamise ja talitlemise käigus viiakse maa alla suur hulk fotosünteesi protsessis atmosfäärist seotud süsinikku. Nende süsinikühendite edasine saatus mullas on viimasel kümnendil just kliimamuutuste valguses pälvinud erilist tähelepanu, sest tähtis on mõista protsesse, mille käigus süsinik aastakümneteks, -sadadeks või veelgi kauemaks mulda seotakse.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uudised/ivika-ostonen-martin-raagib-inauguratsiooniloengul-okosusteemide-peidus-poolest