Mõõtmine, mis see on? Tõeline väärtus ja viga vs mõõdis ja mõõtemääramatus.

Video by: Toomas Plank 16.02.2023 192 views Realia et naturalia Physics and Astrophysics


Tõeline väärtus ja viga vs mõõdis ja mõõtemääramatus.