The election of the University of Tartu rector

Klipi teostus: UTTV 20.04.2023 1927 vaatamist Ülikoolist veel Kroonika Varia


Tartu Ülikooli rektori valimised toimuvad 20. aprillil kell 12 ülikooli aulas. Ülikooli rektori valib viieks aastaks valimiskogu. Rektor astub ametisse 1. augustil.
 
Rektori valimisi reguleerib rektori valimise reglement. 
 
Rektor juhib ülikooli igapäevast tegevust, vastutab rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires ning nõukogu ja senati otsuste alusel kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu. Muu hulgas esindab rektor ülikooli ning teeb ülikooli nimel tehinguid seaduse ja ülikooli põhikirjaga antud volituste ulatuses. Rektoril on ühekordne vetoõigus senati määruse või otsuse suhtes.


Lisainfo veebis: https://ut.ee/en/rectorelections