Poliitökonoomia 13.loeng. Üliõpilaste ettekanded rahvusvahelise poliitökonoomia raamatutest.

23.11.2010 13535 views video lesson Government and Politics


Käesoleva loengu raames teevad üliõpilased ettekandeid, neid kõige enam mõjutanud raamatutest rahvusvahelises poliitökonoomias. Keskendutakse tutvustatava teose tähtsusele rahvusvahelise kaubanduse ja tööjaotuse seisukohalt, peamistele teesidele ning kriitikale. Lisaks arutletakse teose muutunud tähtsuse üle viimastel aastatel läbi kiire majandusbuumi ja globaalsete kriiside ning selle üle, mida võiks antud teoses tänase kogemuse valguses muuta/täiendada. Ettekannete aluseks on George Sorose "Globaalse kapitalismi kriitika" ja Henry Hobhouse "Kuus taime, mis muutsid maailma" Loeng on salvestatud Tartus 2010 sügissemestril.