prof Mihhail G. Briki inauguratsiooniloeng
"Täiuslikud vead kristallides ning materjalide kompuutermodelleerimine "

Video by: UTTV 14.02.2011 29765 views public lecture Physics and Astrophysics


Loeng "Täiuslikud vead kristallides ning materjalide kompuutermodelleerimine "käsitleb materjalide kompuutermodelleerimise aluseid ning selle laialdast kasutamist mitmesuguste juba olemasolevate rakendustega, aga ka seni veel kasutuseta uudsete ühendite füüsikaliste omaduste kirjeldamisel ja ennustamisel. Kogu diskussioon tugineb näidetele uute materjalide loomisest, mille käigus on vajalikke omadusi modelleeritud (näiteks neeldumis- ja luminestsentsspektrite, elastsuskonstantide ning faasiüleminekute sõltuvus välistingimustest). Suur hulk nendest pärineb TÜ füüsika instituudi materjalide kompuutermodelleerimise uurimisrühma avaldatud teadustöödest. Loengu lõpetab uurimisvaldkonna lahendamata probleemide ning teadlaste ees seisvate väljakutsete käsitlus. Professor M. G. Brik lõpetas 1992. aastal Venemaal Krasnodaris Kubani riikliku ülikooli füüsikateaduskonna cum laude. Samas ülikoolis kaitses ta 1995. aastal doktorikraadi tahke keha füüsikas, jätkates seejärel tööd sama ülikooli vanemlektori ning dotsendina. 2007. aastal asus M. G. Brik tööle Tartu Ülikooli. 2010. aasta jaanuaris valiti M. G. Brik TÜ füüsika instituudi materjalide kompuutermodelleerimise professoriks.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/947816