Füüsika-keemiateaduskonna lõpuaktus (Lõpuaktused 2007)

21.06.2007 12890 views graduation ceremony Festive Events


Lõpuaktused Tartu Ülikoolis

Füüsika-keemiateaduskond, 21. Juuni 2007

Dekaan prof. Peeter Burk avab aktuse

Riigihümn

Rektori kt prof Tõnu Lehtsaare tervituskõne

Õppejõududepoolne tervituskõne - dots Kalev Tarkpea

Lõpetajate sõnavõtud - keemia eriala lõpetaja Martin Kütimets

Diplomite kätteandmine - dekaan prof. Peeter Burk

Dekaani lõpukõne - prof. Peeter Burk

Gaudeamus


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/250757