prof Alexey Romanovi inauguratsiooniloeng
"Tahkiste disklinatsioonidest tahkisefüüsikas"

05.05.2011 22658 views public lecture Physics and Astrophysics


Loeng annab ülevaatliku sissejuhatuse disklinatsioonidega seotud viimastest arengutest tahkisefüüsikas ja -mehaanikas ning materjaliteaduses. Disklinatsioonid on tahkistes esinevad lineaarsed defektid, mis on kirjeldatavad teatavate singulaarsusallikatena defektidega seotud nihete ja rotatsioonide väljades. Loeng keskendub disklinatsioonide omadustele ja põhikontseptsioonidele, kuidas disklinatsioonide mudeleid rakendada tahkistes esinevate erinevate nähtuste selgitamiseks. Disklinatsioonimudeleid rakendatakse suurtel mehaanilistel pingetel toimuva materjalide jäikuse kasvu analüüsimisel ja amorfsete tahkiste, nanostruktuursete materjalide ning nanoosakeste struktuuri ja omaduste kirjeldamisel. Käsitletakse ka disklinatsioonide üldist rolli korrastatud keskkondades, millega seoses esitatakse rida näiteid disklinatsioonidest harilikes ja vähem tavapärastes süsteemides/materjalides nagu matemaatilised vektorväljad, bioloogilised membraanid, sõrmejäljed, pindkristallid (sh grafeen), teist tüüpi ülijuhid, magnetilised pöörised jne.
Fotogalerii


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/1005795