prof Jyrki Heinamäki inauguratsiooniloeng
"Disainimise ja tootmisprotsesside mõju ravimpreparaatide kvaliteedile"

19.05.2011 25272 views public lecture Pharmacy


Ravimpreparaatide tootmine on kõrgtehnoloogia valdkonda kuuluv tegevus. Tootmisprotsessid on tihti väga keerulised, mille käigus võivad raviainetega toimuda ühel ja samal ajal mitmesugused muutused. Kvaliteetsete ravimite tootmine on ravimitööstusele suur proovikivi. Professor Jyrki Heinämäki keskendub oma inauguratsiooniloengus tahkete ravimvormide tootmisega seotud saavutustele ja arutleb selle valdkonna tulevikuvõimaluste üle. Protsesside käigus toimuvaid muutusi ja nende arendamise võimalusi selgitatakse protsesside analüütilise tehnoloogia (PAT) printsiipidest lähtuvalt. Tootmisprotsesside, nagu näiteks peenestamine, märg granuleerimine, kuivatamine, tablettide pressimine ja katmine, käigus võivad toimuda ka protsessi poolt põhjustatud tahke aine omaduste muutused (PIT). Toimuvate muutuste kohta on meil piisavalt informatsiooni, kuid neid muutusi on väga raske ette näha ja detekteerida ning kontrollida. Tänapäevased piltanalüüsi ja spektroskoopia meetodid võimaldavad tehnoloogilisi protsesse jälgida ja tuvastada tahke aine omaduste muutusi. Professor Jyrki Heinämäki kaitses doktoriväitekirja 1991. aastal Helsingi ülikoolis ja 1995. aastal anti talle dotsendi kutse farmatseutilise tehnoloogia erialal. Esmalt töötas Heinämäki vanemteadurina Soome ravimiametis, seejärel aastatel 1997-2010 Helsingi ülikoolis vanem-assistendi, dotsendi ja vanemteadurina. Professor Heinämäkil on pikaajalised kogemused tahkete ravimvormide väljatöötamise ja protsesside analüütilise tehnoloogia valdkonnas. Tema juhendamisel on valminud 13 edukalt kaitstud doktoritööd nii Helsingi ülikoolis kui ka mujal maailmas.
Fotogalerii


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/1011034