TÜ andmeturbe professor Dominique Unruh. Inauguratsiooniloeng: Kuidas tagada delikaatsete andmete turvalisus ka tulevikus?

Video by: UTTV 19.10.2011 25164 views Computer Science


 Krüptograafia on suurepärane lahendus töödeldavate isikuandmete kaitsmiseks. Siiski on krüptograafiaprotokollid vaid nii turvalised, nagu seda on nende aluseks olevad krüpteerimisskeemid. Praegu kasutatavad protokollid ei pruugi tulevikus tagada piisavat kaitset. Nii võib ründaja, kes leiab võimaluse salvestada töödeldavaid andmeid sisaldavad sõnumid, hiljem, kui osutub võimalikuks vastava krüpteerimisskeemi lahtimurdmine, saada andmetele juurdepääsu. Kõrge konfidentsiaalsusastmega andmete puhul (näiteks haiguslood) kujutab see endast lubamatut riski. Lahenduse ülalviidatud probleemile pakub krüpteerimisprotokoll, mida tuntakse nime all "ajatu turvalisus". Ajatut turvalisust pakkuv protokoll tagab, et seda kasutades jäävad edastatud andmed kaitstuks ka tulevikus - isegi siis, kui õnnestub lahti murda kõik selle aluseks olevad krüpteerimisskeemid. Traditsioonilisi krüptograafiavõtteid kasutades on ajatut turvalisust võimalik pakkuda vaid erandjuhtudel. Inauguratsiooniloengus räägib professor Unruh sellest, kuidas kvantkrüptograafia abil, st krüptograafiaprotokollides kvantmehhaanika seadusi rakendades, saab ajatu turvalisuse tagada mitmesuguste operatsioonide puhul. Professor Dominique Unruh omandas doktorikraadi summa cum laude Karlsruhe ülikooli informaatikaosakonnas 2006. aastal. 2006-2008 töötas ta järeldoktorantuuris Saarlandi ülikoolis, kus seejärel juhtis 2008-2011 juuniorjuhina uurimisrühma tippklastris Multimodal Computing and Interaction. 2011. aasta märtsis valiti ta Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi andmeturbe professoriks. Tema uurimisteemad on krüptograafia alused, krüptograafiaprotokollide turvalisuse kontrollimise meetodid ning kvantkrüptograafia. Dominique Unruhi professuuri Tartu ülikoolis toetab Euroopa Sotsiaalfond DoRa programmi tegevuse 2 raames. Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programmi DoRa tegevuse 2 eesmärk on kõrghariduse kvaliteedi parandamine välisõppejõudude kaasamisega. Lisainfo: Kady Sõstar, TÜ avalike suhete spetsialist, tel 737 5685, 511 9188, kady.sostar@ut.ee


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/1070495