Prof Gerson Klumppi inauguratsiooniloeng "Ideofoonilised väljendusvahendid"

Video by: UTTV 22.03.2012 23794 views Linguistics


Ideofoonilisi (ka onomatopoeetilisi, kirjeldavaid, mimeemilisi jne) väljendeid tajutakse sageli kui keelevälistele nähtustele viitavaid tähistusi, mille seost referendiga iseloomustab tavapära-se keelemärgi omast väiksem suvamäär. Nii jäljendavad ideofoonilised väljendid otseselt või kaudselt meie heli-, nägemis-, motoorseid või muid aistinguid.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uritused/tartu-ulikooli-soome-ugri-keelte-professori-gerson-klumppi-inauguratsiooniloeng