Eesti geoloogiline ehitus ja arengulugu – Kambriumi kivimid Udria pangal

Video by: Mare Isakar 10.05.2012 11200 views Ecology and Geography


TÜ geoloogiamuuseumis Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel käivitunud projekt TÜ Geoloogiamuuseumi infovahetuse ja programmide arendus jätkus 2012. aastal Eesti geoloogia teemaliste koolitustega.

Eesti geoloogilist ehitust ja arengulugu käsitleva koolituse käigus tutvusime Kambriumi ja Ordoviitsiumi ajastu kivimitega Udria pangal. Paljand asub Vaivara klindilõigu idapoolses servas. Panga allosas paljandub Alam-Kambriumi liivakivi (ligi 12 meetrit). Panga keskosas on hästi jälgitavad Alam-Ordoviitsiumi purdkivimid (liivakivi, graptoliitargilliidi vahekihtidega liivakivi, graptoliitargilliit) ning ülaosas Kesk-Ordoviitsiumi rohekas galukoniitlubjakivi ja kirjuvärvilised dolomiidistunud lubjakivid (ligikaudu 18 meetrit).

Mererannalt Urdia panga juures võib leida ühe huvitava keraja moodustise - antrokoniidi mugula. Antrakoniidi - orgaanikalisandiga agregaatse kaltsiidi või dolomiidi erimi nimi tuleneb kreekakeelsest sõnast antrax - süsi.Söesarnaseks teeb antrakoniidi selles tolmjalt esinev orgaaniline aine. Oma agregaatsuse tõttu ei käsitleta teda sageli üldse omaette mineraalina.
Fotogalerii


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/BGGM/eestigeol/index.html