Eesti geoloogiline ehitus ja arengulugu –  Siluri kivististerikkad lubjakivid Reinu karjääris

Video by: Mare Isakar 20.09.2012 11745 views Ecology and Geography


TÜ geoloogiamuuseumis Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel käivitunud projekt TÜ geoloogiamuuseumi infovahetuse ja programmide arendus jätkus 2012. aastal Eesti geoloogia teemaliste koolitustega.

Eesti geoloogilist ehitust ja arengulugu käsitleva koolituse käigus tutvusime Alam-Siluri savikate kivististerikaste lubjakividega Reinu karjääris. Karjääri ülaosas paljandub umbes 2 meetri paksuses Juuru lademe Tamsalu kihistu Tammiku kihistiku biomorfne, kollakashall lausdetriitne (rõngaspaas) lubjakivi (Borealis lubjakivi). Ülejäänud läbilõige koosneb Juuru lademe Varbola kihistu hallist lubjakivist, milles esineb rohkesti mergli vahekihte. Kivististest esineb massiliselt stromatopoore (kihilised käsnad) ja koralle (nii tabulaate kui ka rugoose) ning käsijalgseid. Karjääri läbib dolomiidistunud vöönd, kus kivistised on välja lahustunud ning tühikutest võib leida ilusaid dolomiidi kristalle.
Fotogalerii


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/BGGM/eestigeol/index.html