33. Eesti õigusteadlaste päevad
"Kümme aastat õiguslõimet"
Plenaaristung 1. 1864 - 2004 - 2014

Video by: UTTV 02.10.2014 14977 views Law

logo
"Eesti juristid on Euroopa Liidus tegutsenud kümme aastat, alates 2004. aastast, mil Eesti ühines Euroopa Liiduga. Nüüd on aeg esimene kümnend kokku võtta," sõnas konverentsi üks korraldajaid Peep Pruks Tartu ülikooli õigusteaduskonnast. "Kokkuvõtete tegemise kõrval on sama oluline vaadata ka tulevikku ning arutada, milline võiks olla õiguse ja Eesti roll Euroopa Liidu edasisel kujundamisel," lisas Pruks. Õigusteadlaste päevadeks ilmuvad rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja Juridica International tänavused väljaanded: Public Administration and Law ning Learning from Neighbours' Experiences: Property Law and Consumer Credit. Kirjastus Juura esitleb äsjailmunud trükiseid: "Asjaõigusseadus II. Kommertspandiseadus. Kommenteeritud väljaanne", "Põhiõigused kriminaalmenetluses", "Ühe metafoori ajalugu", "Isikuvastased süüteod", "Vangistusseadus. §-d 1-109. Kommenteeritud väljaanne". Dorpati konverentsikeskuses avatakse näitus "Balti eraseadus 150" ja Kilvar Kessleri loodusfotode näitus "Eesti linnud - kosmopoliidid looduses". Õigusteadlaste päevade korraldustöösse on andnud panuse Eesti juristide liit, Eesti akadeemiline õigusteaduse selts, justiitsministeerium, riigikohus, riigikantselei, Euroopa komisjoni Eesti esindus, Tartu ülikooli õigusteaduskond, sihtasutus Iuridicum, Eesti advokatuur, Eesti notarite koda, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda, Tallinna ülikooli õigusakadeemia ja Tallinna tehnikaülikooli õiguse instituut.


Lisainfo veebis: http://www.iuridicum.ee/index.php?group_id=0&id=15&page=105&action=show_details&#pg105