33. Eesti õigusteadlaste päevad
Avalik õigus III. Võrdsuspõhiõigus: kas suveräänsuse Trooja hobune?

Video by: UTTV 03.10.2014 13383 views Law

logo


Lisainfo veebis: http://www.iuridicum.ee/index.php?group_id=0&id=15&page=105&action=show_details&#pg105