Neil Thomas "Can Your Invention Be Patented and Reach the Market? - Surveying the Patent Landscape and Assessing Freedom to Operate"

Video by: UTTV 25.11.2014 6100 views LawNeil Thomas on biotehnoloogia ekspert, kel on suurepärased teadmised intellektuualomandist, litsenseerimisest ja teaduse viimisest tööstusesse. Neil töötas TÜs Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli intellektuaalomandi kaitse ja kommertsialiseerimise süsteemi tõhustamine väliseksperdi kaasamise teel asukohaga Tartus (VE Tartu) projekti raames, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfond. Projekti kestvus 01.04.2012 kuni 31.03.2015