Konverents "Äriseadustik 20:
Eesti ja Euroopa ühinguõiguse kogemused ja arenguvõimalused"
Plenaaristung

Video by: UTTV 22.10.2015 10525 views Law


Äriseadustik on Eesti ühinguõiguse kui eraõiguse ühe haru keskne allikas. Euroopa Liit on kaasa toonud vajaduse harmoneerida siinne ühinguõigus Euroopa Liidu õigusega tõstmaks Eesti ühinguõiguse konkurentsivõimet. 20 aastat tagasi oli peamiseks eesmärgiks luua ettevõtlusele võimalikult mõistlik ja toetav õiguslik raamistik.
Moderaator: Paul Varu, Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi juhataja, tsiviilõiguse professor  


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uritused/ariseadustiku-20-aastapaeva-konverents