34. Eesti õigusteadlaste päevad
Inimene › Õigus ‹ Maailm
Plenaaristung 1. Kas rahvusvaheline õigus loeb?

Klipi teostus: UTTV 13.10.2016 12837 vaatamist Õigusteadus


Läbi aegade suurim arv õigusteadlasi koguneb 13. ja 14. oktoobril Tartusse õigusteadlaste päevadele, mis keskenduvad Euroopale aktuaalsetele teemadele – rahvusvahelisele õigusele ja inimõigusele.
Tartu ülikooli õigusteaduskonna direktori Peep Pruksi sõnul mõjutas esinejate ja teema valikut ennekõike olukord maailmas, kus tähelepanu keskpunkti on tõusnud rahvusvaheline õiguskord ja julgeolek. Teemavalikuga tähistatakse ka 20. aasta möödumist Eesti ühinemisest Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ja Eesti eesistumist Euroopa nõukogus.
Kahel päeval peetakse enam kui 50 ettekannet järgmistes valdkondades ja teemadel: rahvusvaheline õigus ja inimõigused, julgeolek ja põhiõigused, rahvusvaheline humanitaar- ja kriminaalõigus, töötamine ja ettevõtlus, jagamismajandus, õigusajalugu, julgeolek – riigikaitse, menetluste piirid julgeoleku kontekstis, küberruum, inimõiguste universaalsus.
Konverentsiks ilmub Tartu Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja Juridica International tänavune väljaanne „Law in Europe and Its Vicinity“. Kirjastus Juura esitleb teost „Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne.“ Traditsiooniliselt on korraldustöösse panustanud Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Justiitsministeerium, Riigikohus, Õiguskantsleri kantselei, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, sihtasutus Iuridicum, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Riigikontroll, Notarite Koda, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ja Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut. Rohkem infot programmi kohta leiab www.iuridicum.ee

Väitlusjuht:  Lauri Mälksoo, akadeemik, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor
Esinejad: Marina Kaljurand;
Marie Jacobsson, Rootsi välisministeerium, Rahvusvahelise Õiguse Komisjoni (ILC) liige;
Rein Müllerson, Tallinna Ülikooli rahvusvahelise õiguse ja poliitika juhtivteadur;
Cuno Tarfusser, ICC kohtunik, Itaalia;
Peter Tomka, ICJ kohtunik, Slovakkia  


Lisainfo veebis: http://www.iuridicum.ee/34-oigusteadlaste-paevad