34. Eesti õigusteadlaste päevad
Inimene › Õigus ‹ Maailm
Õigusajalugu. Inimene ja võim

Klipi teostus: Video5, Priit Ladva 13.10.2016 13202 vaatamist Õigusteadus


Väitlusjuht:  Marju Luts-Sootak, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professor
Dr. iur. Hesi Siimets-Gross, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo ja Rooma õiguse dotsent, Euroopa Kohtu keelejurist
Marelle Leppik, advokaadibüroo LMP advokaat, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant Vene impeeriumi 1906. a konstitutsioon – esimene põhiõigusdokument Eesti ajaloos?
Ken Ird, Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi doktorant Vana vali Rootsi aeg ja Venemaa inimlik paleus? Surmanuhtlusest Läänemere provintside kohtutes XVIII sajandil
Dr. phil. Andres Andresen, Tartu Ülikooli Eesti uusaja ajaloo dotsent Kaitseliit – riigivõimu teostamine vabatahtlikkuse printsiibil
Marju Luts-Sootak, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professor Üldpõhimõtted ja -klauslid Eesti Vabariigi tsiviilseadustiku projektides (1925-1940) - üksikisiku või kollektiivi huvides?
Mag. iur. Hannes Vallikivi, advokaadibüroo Derling vandeadvokaat ja juhtivpartner Poliitilised protsessid Eesti Vabariigis 1930ndate alguses
Dr. iur. Priidu Pärna, Tallinna notar Ajalooliste võimude arhitektuurilised ja ikonograafilised väljendused Eestis


Lisainfo veebis: http://www.iuridicum.ee/34-oigusteadlaste-paevad