34. Eesti õigusteadlaste päevad
Inimene › Õigus ‹ Maailm
Lõppistung. Euroopa Inimõiguste Kohus ja Eesti õigus: kas monoloog või dialoog?

Klipi teostus: UTTV 14.10.2016 12935 vaatamist Õigusteadus


Väitlusjuht:  Julia Laffranque,
Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, teise sektsiooni asepresident, Tartu Ülikooli külalisprofessor
Guido Raimondi, Euroopa Inimõiguste Kohtu president
       "Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite õiguslik väärtus"
Järgnevas poodiumdiskussioonis osalevad:
Maris Kuurberg, Eesti Vabariigi valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus;
Julia Laffranque, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, teise sektsiooni asepresident, Tartu Ülikooli külalisprofessor;
Andres Herkel, Riigikogu liige;
Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees;
Guido Raimondi, Euroopa Inimõiguste Kohtu president;
Hannes Vallikivi, Eesti Advokatuuri esimees
Käsitletavad teemad:
Eesti peale esitatud kaebused Euroopa Inimõiguste Kohtus. Mis on olnud läbi aegade kõige populaarsemad teemad ja millistes küsimustes on leitud kõige rohkem rikkumisi? Kuidas täidesaatev võim rakendab oma igapäevases tegevuses Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendeid? Kuidas Eesti kohta tehtud otsuseid täidetakse? (Maris Kuurberg) Kas ja kuidas ning millised Eesti kohta tehtud lahendid on mõjutanud Euroopa Inimõiguste Kohtu üldist praktikat? Kuidas kajastuvad Eesti inimene, tema õigused ja probleemid üleeuroopalises kontekstis? (Julia Laffranque)
Kuivõrd toetutakse riigisiseses kohtumenetluses ja lahendites Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale? Millised on Eesti kohtunike lootused ja ootused koostööle Euroopa Inimõiguste Kohtuga? (Priit Pikamäe)
Millised on Euroopa Inimõiguste Kohtu tulevikuväljavaated? Kuidas näeb praktikas välja lähimuse põhimõtte ja kaalutlusõiguse kohaldamine? (Guido Raimondi)
Millisena paistab Euroopa Inimõiguste Kohus kaebajatele ja nende esindajatele: kas ligipääsmatu kindluse või Euroopa südametunnistuse ja viimase lootusena? (Hannes Vallikivi)


Lisainfo veebis: http://www.iuridicum.ee/34-oigusteadlaste-paevad